kolmapäev, 9. november 2016

Maatrix - keeruline sõnastus, üritasin aru saada ja aus olla.
Et oma digipädevust tõsta, siis:

1) Õpin kasutama tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi
2) Kohandan õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid
3) Pakun õppijatele mitmeid kujundava hindamise võimalusi
4) Teen õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd kolleegidega, kogukonnaliikmetega
5) Õpin kasutama digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeidTuleviku õpetajaks olemisel pean kõige tähtsamaks:

1) Moodul III, õpetajana pean oluliseks  õppeprotsessi juhtimist
2) Moodul V,  mulle on tähtis enesearendamine, et osata kasutada digimaailma võimalusi


neljapäev, 27. oktoober 2016

Jälle targemaks!

Olen Lümanda kooli õpetaja Pille Jõgi. Koolis juba 22 aastat.
On sügisvaheaeg 2016. Sel nädalal olen osalenud juba kolmel koolitusel: "HEV koolis",  "Ettevõtlik kool" ning "Hitsa tulevikuõpetaja". Kõik need on olnud eriilmelised ja huvitavad.